20/06/12

Lynkurs om blaude konsonanter


Birgitte Kleivset og Ingrid Kristine Hasund, Universitet i Agder

1 kommentar:

Fremhevet innlegg

For snart ti år siden ga Ingrid Kristine Hasund og Birgitte Kleivset ud boga «Blaude konsonanter - 1000 sørlandske ord og udtrykk» på Portal...