05/08/15

Smeigedag - diskusjon

Språgforsker Magnhild Vollan setter skabet på plass når det gjelder begrebet Smeigedag i Fvn i dag! http://www.fvn.no/mening/debatt/Om-dialektordet-smeigedag-2863571.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Fremhevet innlegg

For snart ti år siden ga Ingrid Kristine Hasund og Birgitte Kleivset ud boga «Blaude konsonanter - 1000 sørlandske ord og udtrykk» på Portal...